انواع دستگیره حمامی

دستگیره های حمامی به صورت دستگیره تکی ، دو سوراخه و حوله ای می باشد که جنس آن ها استیل است ، دستگیره های حمامی در رنگ های مات ، براق و طلایی موجود می باشد.دستگیره های دو سوراخه آکس های مختلفی دارد که با توجه به ظاهر دستگیره آکس آن متغیر است. دستگیره ی حوله ای یک طرف به صورت آویزحوله و طرف دیگر درب به صورت دستگیره مورد استفاده قرار می گیرد که بنا به سلیقه می توان طرف دستگیره آن را حذف کرد.

توضیحات

دستگیره های حمامی به صورت دستگیره تکی ، دو سوراخه و حوله ای می باشد که جنس آن ها استیل است ، دستگیره های حمامی در رنگ های مات ، براق و طلایی موجود می باشد.دستگیره های دو سوراخه آکس های مختلفی دارد که با توجه به ظاهر دستگیره آکس آن متغیر است. دستگیره ی حوله ای یک طرف به صورت آویزحوله و طرف دیگر درب به صورت دستگیره مورد استفاده قرار می گیرد که بنا به سلیقه می توان طرف دستگیره آن را حذف کرد.