قفل هوپه چین

قفل هوپه چینی مشابه نمونه اصلی آن می باشد. این قفل در پارتیشن های شیشه ای مورد استفاده قرار می گیرد. جنس آن آلومینیوم است. قفل هوپه چینی یک طرف باز شو بود که اصطلاحا به آن تو قابی یا فریم دار گفته می شود. زبانه قفل هوپه چینی داخل چارچوب قرار می گیرد. در صورتی که چاچوب استفاده نشده باشد ، مادگی آن روی شیشه مقابل نصب می شود و زبانه قفل داخل مادگی می نشیند.

توضیحات

قفل هوپه چینی مشابه نمونه اصلی آن می باشد. این قفل در پارتیشن های شیشه ای مورد استفاده قرار می گیرد. جنس آن آلومینیوم است. قفل هوپه چینی یک طرف باز شو بود که اصطلاحا به آن تو قابی یا فریم دار گفته می شود. زبانه قفل هوپه چینی داخل چارچوب قرار می گیرد. در صورتی که چاچوب استفاده نشده باشد ، مادگی آن روی شیشه مقابل نصب می شود و زبانه قفل داخل مادگی می نشیند.

گالری عکس