قفل هوپه آلمان (با مادگی)

قفل هوپه قفل مورد استفاده در پارتیشن های شیشه ای می باشد و جنس آن آلومینیم است. قفل هوپه یک طرف باز شو بوده که اصطلاحا به آن توقابی یا فریم دار گفته می شود. زبانه قفل هوپه داخل چارچوب قرار می گیرد. در صورتی که چارچوب استفاده نشده باشد ، مادگی آن روی شیشه مقابل نصب می شود و زبانه قفل داخل مادگی آن می نشیند.

توضیحات

قفل هوپه قفل مورد استفاده در پارتیشن های شیشه ای می باشد و جنس آن آلومینیم است. قفل هوپه یک طرف باز شو بوده که اصطلاحا به آن توقابی یا فریم دار گفته می شود. زبانه قفل هوپه داخل چارچوب قرار می گیرد. در صورتی که چارچوب استفاده نشده باشد ، مادگی آن روی شیشه مقابل نصب می شود و زبانه قفل داخل مادگی آن می نشیند.

گالری عکس