قفل مرونی ایتالیا (با مادگی)

قفل مرونی ایتالیا یکی از قفل های مورد استفاده در پارتیشن می باشد که دارای دو مدل نوا (Nova) و فرما (Forma) است. قفل های مرونی ، قفل های یک طرف باز شو بوده که اصطلاحا به آن توقابی یا فریم دار گفته می شود که زبانه آن داخل چارچوب قرار می گیرد .

توضیحات

قفل مرونی ایتالیا یکی از قفل های مورد استفاده در پارتیشن می باشد که دارای دو مدل نوا و فرما است. قفل های مرونی ، قفل های یک طرف باز شو بوده که اصطلاحا به آن توقابی یا فریم دار گفته می شود که زبانه آن داخل چارچوب قرار می گیرد . در صورتی که چارچوب استفاده نشده باشد مادگی آن روی شیشه مقابل نصب می شود و زبانه قفل داخل مادگی می نشیند. عملکرد باز شدن درب دارای قفل مرونی به صورت فشار دکمه روی قفل بوده و دستگیره اهرمی ندارد.

گالری عکس