نمای ساختمان

با پیشرفت علم معماری استفاده از شیشه در نما های ساختمانی جایگاه خود را پیدا کرد. نمای شیشه ای جلوه ای منحصر به فرد به سازه های اداری و تجاری می بخشد. نمای شیشه ای امکان ورود نور طبیعی بیشتر را به داخل ساختمان را فراهم می کند و همچنین موجب ذخیره انرژی و کاهش مصرف برق جهت تامین روشنایی می شود. در فصول سرد نیز ورود گرمای خورشید باعث گرم شدن طبیعی فضا و کاهش مصرف انرژی می شود.

توضیحات

با پیشرفت علم معماری استفاده از شیشه در نما های ساختمانی جایگاه خود را پیدا کرد. نمای شیشه ای جلوه ای منحصر به فرد به سازه های اداری و تجاری می بخشد. نمای شیشه ای امکان ورود نور طبیعی بیشتر را به داخل ساختمان را فراهم می کند و همچنین موجب ذخیره انرژی و کاهش مصرف برق جهت تامین روشنایی می شود. در فصول سرد نیز ورود گرمای خورشید باعث گرم شدن طبیعی فضا و کاهش مصرف انرژی می شود. شفافیت شیشه باعث ایجاد چشم اندازی زیبا به منظره های شهری و طبیعی می شود. تنوع در فرایند ساخت شیشه باعث می شود که این متریال در ضخامت ها و رنگ های مختلف قابل ارائه باشد و این تنوع نمایی متفاوت را ایجاد می کند.

گالری عکس