سندبلاست آرم و طرح های مختلف

برای اینکه روی شیشه ها طرحی اجرا شود و یا آن را مات کنند از پدیده سندبلاست استفاده می شود . سند بلاست همان پاشش شن روی شیشه با فشار بالا میباشد، ذرات شن روی شیشه اثر گذاشته و حجم بسیار کمی از روی شیشه را برمیدارد و بدین ترتیب شیشه مات می شود .

توضیحات

سندبلاست، قابلیت و انعطاف بالایی دارد و می توان هر طرحی را روی شیشه اعمال کرد. برای این کار نیاز به شیشه ی خاصی نیست و روی هر نوع شیشه ای می توان عمل سندبلاست نمودن را انجام داد. شیشه سندبلاست، از پاشیدن پرفشار نوعی ماسه ی خاص توسط دستگاه های سندبلاست تولید می شود. در هنگام پاشیدن ماسه، می توان هر طرحی را بر روی شیشه سند بلاست ایجاد کرد . شیشه سندبلاست مات است و این باعث می شود بسیاری از سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی خواهان استفاده از این نوع شیشه باشند. شیشه سندبلاست در واحدهای مسکونی ( قسمت حمام و آشپزخانه ) ، در فروشگاه ها ( قسمت دکور سازی ) و... مورد استفاده قرار می گیرد . جداسازی فضاهای اداری از جمله اتاق های جلسات، فضاهای بین کارمندان و استفاده در پارتیشن تک جداره و پارتیشن دوجداره با طرح و لوگویی خاص، از دیگر کاربرد های این نوع شیشه است.